menyusui

Tips Agar ASI Dapat Keluar dengan Lancar

Tips Agar ASI Dapat Keluar dengan Lancar

Banyak hal yang menjadi kendala yang dialami oleh ibu yang baru melahirkan, khususnya untuk perihal ASI yang memang tidak dapat keluar dengan sempurna atau tidak dapat keluar dengan deras, sehingga hal inilah yang menjadikan kendala…